Toggle Bar

rygor natychmiastowej wykonalności

Wyszukiwarka
rygor natychmiastowej wykonalności

atrybut nieostatecznej decyzji administracyjnej lub nieprawomocnego orzeczenia sądowego; nadawany, gdy za natychmiastowym wykonaniem takiej decyzji lub orzeczenia przemawia szczególnie ważny interes społeczny.

Developed in conjunction with Joomla extensions.