Toggle Bar

Ochrona pracownika w trakcie choroby

Zgodnie z przepisami nie możesz rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika w czasie, gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę ma charakter czasowy i obowiązuje do czasu, gdy jako pracodawca zyskujesz uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika).

Oznacza to, że gdy nieobecność z powodu choroby dotyczy pracownika, którego zatrudniasz krócej niż 6 miesięcy, możesz rozwiązać jego umowę bez wypowiedzenia po 3 miesiącach choroby. W przypadku dłuższego stażu albo choroby zawodowej lub choroby w wyniku wypadku przy pracy, będziesz mógł złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy) i ewentualnym pobraniu przez pierwsze trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego.

Przykład

Pani Anna pracuje w spółce GAF sp. z o.o. od 1 lutego 2020 roku. Od 5 marca 2020 roku zaczyna chorować i pozostaje nieobecna w pracy. 5 czerwca 2020 roku spółka będzie uprawniona do złożenia pani Annie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zakres ochrony dotyczy wyłącznie zakazu wypowiadania umowy o pracę, co oznacza, że możesz zwolnić pracownika dyscyplinarnie także w czasie, kiedy jest objęty ochroną przed zwolnieniem za wypowiedzeniem. Jeśli okaże się, że pracownik w niewłaściwy sposób wykorzystuje zwolnienie lekarskie, czyli na przykład wykonuje w tym czasie pracę na rzecz innego pracodawcy lub pojechał na urlop, to zgodnie z orzecznictwem sądów stanowi to podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pamiętaj! Zgodnie z orzecznictwem, jeśli wypowiesz umowę o pracę pracownika, który świadczył pracę, a następnie – po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu – wykazał, że był niezdolny do pracy z powodu choroby (dostarczy zwolnienie lekarskie), twoje wypowiedzenie będzie skuteczne.

Jeśli twój pracownik przyjdzie do pracy tylko po to, żeby dostarczyć ci zwolnienie (co jest coraz rzadziej spotykane w związku ze zwolnieniami elektronicznymi) lub udać się na wizytę do lekarza przyjmującego w twojej firmie, nie możesz wręczyć mu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Pracownik w takich okolicznościach jest chroniony.

Ważne! Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem jego umowy w trakcie choroby nie obowiązuje, gdy ogłaszasz upadłość lub likwidujesz swoją firmę.

Developed in conjunction with Joomla extensions.