Spółka TVN SA naruszyła art. 18 umo. st. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez emisję audycji pt. „BielFranciszkańska 3” – jest decyzja Przewodniczącego KRRiT

Po emisji reportażu do Krajowej Rady wpłynęła rekordowa w historii KRRiT liczba skarg. Zarejestrowano 6058 wystąpień (maili, formularzy ze strony internetowej, zgłoszeń przez platformę ePUAP i listów wysyłanych tradycyjną pocztą). Wystąpienia te zawierały 39 613 podpisów obywateli wyrażających swój sprzeciw wobec treści zawartych w audycji.