Toggle Bar

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) chroni osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem ich danych przez podmioty prywatne oraz przez większość podmiotów publicznych. Przetwarzanie danych przez właściwe organy ścigania do celów egzekwowania prawa podlega jednak nie przepisom RODO, ale dyrektywie o ochronie danych w sprawach karnych.

Rozporządzenie także umożliwia osobom fizycznym lepszą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Zapewnia modernizację i ujednolicenie przepisów, umożliwiając przedsiębiorstwom ograniczenie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów. Dodatkowo ustanawia ono całkowicie niezależne organy nadzorcze odpowiedzialne za monitorowanie stosowania i egzekwowanie przestrzegania przepisów.

Dokument

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.


Materiały do pobrania

Pobierz plikRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Developed in conjunction with Joomla extensions.