Toggle Bar

Afera z dyplomami MBA z Collegium Humanum: dyplomy bez pozytywnej opinii Rady ds. spółek Skarbu Państwa

Dyplomy MBA z Collegium Humanum nie uzyskały pozytywnej opinii Rady ds. spółek Skarbu Państwa, co oznacza, że rada nie będzie uznawać tych dyplomów, w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych.

Złożenie uroczystego zobowiązania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez troje nowych członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Decyzjami Rady Unii Europejskiej, stanowiącej zgodnie z postanowieniami traktatów i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, z 9 października, 20 listopada i 19 grudnia 2023 r. członkami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zostali mianowani: Katarína Kaszasová, na okres od 16 października 2023 r. do 15 października 2029 r. oraz Alejandro Blanco Fernández i João Leão, na okres od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2030 r.

Sędzia Tomoko Akane z Japonii nową szefową Międzynarodowego Trybunału Karnego

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wybrał na trzyletnią kadencję prezesa trybunału sędzię Tomoko Akane z Japonii. Jest ona jedną z trojga sędziów, którzy w 2023 roku podpisali nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Wojna w Ukrainie: Sąd stwierdził nieważność decyzji o pozostawieniu nazwiska Nikity Mazepina w wykazach osób objętych środkami ograniczającymi

Stosunek pokrewieństwa z ojcem – Dmitrijem Mazepinem, rosyjskim biznesmenem – nie wystarczy, aby uznać, że Nikita Mazepin jest z nim powiązany wspólnymi interesami, co pozwalałoby na pozostawienie jego nazwiska w tych wykazach.

Rozbieżne decyzje o spadku po tej samej osobie

Nadal aktualny jest problem współwystępowania w obrocie prawnym kilku prawomocnych postanowień sądowych stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie. Wymaga on systemowego rozwiązania i interwencji na szczeblu ustawowym.

Dariusz Korneluk nowym Prokuratorem Krajowym

Premier Donald Tusk powołał prokuratora Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego. Dziś (14.03.2024 r.) w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość wręczenia powołania na stanowisko Prokuratora Krajowego prokuratorowi Dariuszowi Kornelukowi.

Obowiązkowe umieszczenie w dowodach osobistych dwóch odcisków palców jest zgodne z prawami podstawowymi do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych

Mimo to, ponieważ rozporządzenie przewidujące ten środek zostało wydane na złej podstawie prawnej, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził jego nieważność, utrzymując jednak jego skutki najpóźniej do 31 grudnia 2026 r., by prawodawca europejski mógł wydać nowe rozporządzenie na prawidłowej podstawie prawnej.

Wyjaśniamy przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów

W związku z pytaniami dotyczącymi konfiskaty pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu wyjaśniamy przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów. Informujemy też, że obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowało projekt przepisów regulujących ten problem. Wyjaśniamy w nim niejasności wynikające z nowelizacji przepisów, które zostały ogłoszone w 2022 r. i weszły w życie 14 marca br.

Ostrzegamy przed oszustami wyłudzającymi dane osobowe

Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o próbach oszustwa. Osoby podające się za konsultantów infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub pracowników Krajowej Administracji Skarbowej dzwonią do podatników i próbują pozyskać informacje, takie jak numer rachunku bankowego, numer PESEL lub inne dane osobowe.

Developed in conjunction with Joomla extensions.