Toggle Bar

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet (zdalnie, na odległość)

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Początek biegu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, np. przez Internet, zależy od charakteru transakcji:

Pojedynczy towar:
Termin należy liczyć od otrzymania towaru przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną.

Przykład:
Paweł zamówił w e-sklepie telewizor, który otrzymał 10 września. Termin na odstąpienie od umowy upływa z końcem 24 września.


Wiele towarów:
Przy zamówieniu wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin liczymy od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części,

Przykład:
Paweł zamówił w e-sklepie dekoder i telewizor. Przedsiębiorca od razu wysłał dekoder, który konsument otrzymał 10 września. Telewizor został doręczony osobną przesyłką po kolejnych 7 dniach (tj. 17 września). Paweł może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zakup obu produktów do końca 1 października.


Regularne dostarczanie towarów przez określony czas:
Rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszego towaru

Przykład:
Małgorzata zamówiła półroczną prenumeratę drukowanej wersji miesięcznika. Pierwsze wydanie otrzymała 4 września. Od tej umowy może odstąpić przez 14 dni od otrzymania pierwszego wydania gazety, tj. do końca 18 września.

Developed in conjunction with Joomla extensions.