Toggle Bar

Wyrejestrowanie firmy z ZUS

Jeżeli złożysz do CEIDG wniosek o wyrejestrowanie firmy, ZUS automatycznie wyrejestruje cię jako płatnika składek – sporządzi za ciebie formularz ZUS ZWPA.

Pamiętaj jednak, że jako płatnik składek masz obowiązek wyrejestrować z ubezpieczeń osoby, które do nich zgłosiłeś: współpracujące, członków rodzin oraz siebie, na formularzach:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących
  • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Możesz to zrobić:

  • w CEIDG, we wniosku o wyrejestrowanie firmy - dołącz formularz ZUS ZWUA lub ZUS ZCNA
  • bezpośrednio w ZUS - złóż formularz ZUS ZWUA lub ZUS ZCNA elektronicznie lub papierowo, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń.

Składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS opłacasz w tych samych terminach, w których składasz deklaracje rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne, czyli:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jeśli jesteś jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym
  • do 15. dnia następnego miesiąca – jeśli jesteś płatnikiem składek posiadającym osobowość prawną
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Ostatnią składkę za ubezpieczenie społeczne zapłacisz już po zamknięciu firmy (w kolejnym miesiącu). Jej wysokość oblicz proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Na przykład, jeśli wniosek złożono w połowie miesiąca, opłacisz połowę składki.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być natomiast opłacona w pełnej wysokości – nie obliczasz jej proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności. Ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązywało jeszcze przez 30 dni od momentu zakończenia działalności.

Po tym czasie utracisz możliwość korzystania z refundowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Developed in conjunction with Joomla extensions.