Toggle Bar

Prawo dostępu do danych RODO

Prawo dostępu do danych to jedno z najważniejszych praw przyznanych przez RODO osobom fizycznym w kontekście przetwarzania ich danych osobowych Prawo to zostało uregulowane w artykule 15 RODO – osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania od Administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie.

Osoba, której dane dotyczą, może żądać informacji co do tego, jakie dane zostały zebrane w jakim celu. Termin: 1 miesiąc po otrzymaniu prośby!

Wykonywanie prawa dostępu powinno być łatwe i możliwe w „rozsądnych odstępach czasu”. Udostępnienie przez firmę/organizację kopii danych osobowych powinno być nieodpłatne.  Przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

Odnośniki:

Rozporządzenie - 2016/679 - EN - GDPR - EUR-Lex (europa.eu)

Developed in conjunction with Joomla extensions.