Toggle Bar

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Komisji Europejskiej z pytaniem o wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosowało pismo do Komisji Europejskiej z pytaniem, w jaki sposób podejmuje decyzje w sprawie sztucznej inteligencji (AI) i wykorzystuje ją w procesie decyzyjnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważyła, że chociaż szybki rozwój sztucznej inteligencji może poprawić jakość i wydajność pracy, stanowi on poważne wyzwanie, jeśli chodzi o dokładność, potencjalną stronniczość, wytłumaczalność i nadzór ze strony człowieka. Podkreśliła również, że administracja publiczna musi zadbać o to, aby sztuczna inteligencja jedynie pomagała w podejmowaniu decyzji przez człowieka, a nie go zastępowała.

Pytania Rzecznika Praw Obywatelskich do Komisji koncentrują się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w trzech konkretnych obszarach: analizie opinii publicznej, wykrywaniu potencjalnych naruszeń unijnych reguł konkurencji oraz rozpatrywaniu skarg. W odniesieniu do tych obszarów zwróciła się do Komisji z pytaniem o automatyzację zadań, podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji, przejrzystość sposobu podejmowania decyzji w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz rozliczalność.

 

Developed in conjunction with Joomla extensions.