Toggle Bar

Pozwolenie na broń w Polsce

Posiadanie broni w Polsce wiąże się z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia. Pozwolenie na broń palną dla osób fizycznych jest regulowane przez ustawę z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

Osoba chcąca zrobić uprawnienia na broń musi spełniać kilka podstawowych warunków. Wyrobienie dokumentu będzie możliwe tylko jeśli osoba spełni wszystkie 7 z poniższych warunków:

1. Musisz mieć ukończone 21 lat. W wyjątkowych sytuacjach pozwolenie może być wydane osobie, która ukończyła 18 lat. Dotyczy to broni sportowej bądź myśliwskiej na wniosek szkoły, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego lub organizacji sportowej.
2. Nie jesteś uzależniony /-a od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
3. Posiadasz miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
4. Posiadasz zdolność fizyczną oraz psychiczną do posługiwania się bronią. Konieczne jest tu stwierdzenie na mocy orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
5. Nie byłeś /-aś skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnione przestępstwa.
6. Nie stanowisz zagrożenia dla samej siebie.
7. Potrafisz podać ważną przyczynę posiadania broni.

 
Rodzaje pozwoleń na broń

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje kilka różnych typów pozwoleń na broń, każde przeznaczone do konkretnych celów, wymagające spełnienia określonych kryteriów:

- pozwolenie na broń sportową

- pozwolenie na broń palną, do pracy w ochronie

- pozwolenie na broń myśliwską

- pozwolenie na broń do ochrony osobistej

- pozwolenie na broń kolekcjonerską

 

Ile kosztuje pozwolenie na broń?
Koszt egzaminu na pozwolenie na broń wynosi 600 zł. Należy pamiętać, iż do tej kwoty należy doliczyć koszt badań lekarskich, wyrobienie zdjęć czy ww. opłatę skarbową za wydanie pozwolenia.

 

Egzamin na pozwolenie na broń
Egzamin na pozwolenie na broń w Polsce składa się z dwóch części: teoretycznej (pisemny test wiedzy)  i praktycznej (sprawdza umiejętności obsługi broni kandydata).

Kandydat musi zdać obie części egzaminu, aby zdobyć pozwolenie na broń. Egzamin jest przeprowadzany przez Komendę Wojewódzką Policji, adekwatną do miejsca zamieszkania kandydata.

Ważne: zasady przeprowadzania egzaminu są jednakowe dla wszystkich rodzajów pozwoleń.

Developed in conjunction with Joomla extensions.