Toggle Bar

MF: KAS wykryła zawyżone zwroty podatku VAT

Ministerstwo Finansów informuje: Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała rozliczenia podatku VAT w spółce z branży przemysłowej. Kontrola celno-skarbowa wykazała zawyżone kwoty podatku VAT. KAS udaremniła zwrot nienależnego podatku wysokości blisko 65 mln zł.

KAS skontrolowała rozliczenia podatku VAT w spółce z branży przemysłowej. W deklaracjach złożonych do urzędu skarbowego, podmiot wykazał do zwrotu niezasadne kwoty podatku VAT na blisko 46 mln zł.

Dodatkowo spółka złożyła korekty deklaracji za okresy rozliczeniowe nieobjęte zakresem kontroli. Żądane zwroty podatku zmniejszyła o ponad 19 mln zł.

Dzięki kontroli KAS, spółka nie otrzymała blisko 65 mln zł z budżetu państwa, za niezasadnie wykazane kwoty zwrotu podatku w deklaracjach VAT-7.

Developed in conjunction with Joomla extensions.