Toggle Bar
Dariusz Korneluk nowym Prokuratorem Krajowym
Dariusz Korneluk i Adam Bodnar (fot. MS)

Dariusz Korneluk nowym Prokuratorem Krajowym

Premier Donald Tusk powołał prokuratora Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego. Dziś (14.03.2024 r.) w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość wręczenia powołania na stanowisko Prokuratora Krajowego prokuratorowi Dariuszowi Kornelukowi.

- Panie Prokuratorze, życzę Panu, by przywrócił Pan prokuraturze godność, profesjonalizm i niezależność. By prokuratura działała praworządnie i zajmowała się ściganiem przestępstw. – powiedział Prokurator Generalny Adam Bodnar, wręczając nominację prokuratorowi Dariuszowi Kornelukowi.

Prokurator Dariusz Korneluk zapewnił, że skorzysta ze swojego trzydziestoletniego doświadczenia i zrobi wszystko, by te oczekiwania zostały spełnione.

Prokurator Dariusz Korneluk został wybrany na kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego w jawnym i otwartym konkursie ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.

W skład Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego weszli: wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart (przewodnicząca), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, adwokat Radosław Baszuk, prokurator dr Małgorzata Szeroczyńska, prokurator Seweryn Borek, prof. dr hab. Ewa Gruza, oraz radca prawny Zbigniew Tur.

Do konkursu zgłosiło się 5 prokuratorów.

Po publicznym wysłuchaniu kandydatów 26.02.2024 r. zespół rekomendował na stanowisko Prokuratora Krajowego prokuratora Dariusza Korneluka, m.in. z uwagi na „największe doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury, a nadto wobec przedstawienia szerokiej i spójnej wizji prokuratury”.

W związku z tym Prokurator Generalny Adam Bodnar zwrócił się do Premiera Donalda Tuska z wnioskiem o powołanie Dariusza Korneluka na Prokuratora Krajowego (zgodnie z art. 14 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze).

Tym samym proces powoływania nowego Prokuratora Krajowego został zakończony.

Dariusz Korneluk rozpoczął pracę w prokuraturze w 1996 r. Najpierw pracował w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Północ w Gdańsku, później w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie.

Od roku 2000 wykonywał obowiązki prokuratora w Wydziale VI do spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego Warszawa-Praga Północ w Warszawie. W latach 2005-2010 - Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. W latach 2010-2016 r. - Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie.

Od marca 2016 roku do grudnia 2023 roku pracował jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie.

W grudniu 2023 został Radcą Generalnym w Biurze Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

13 lutego 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar powierzył mu pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Krajowego.

14 marca 2024 r. został powołany przez Premiera Donalda Tuska na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Developed in conjunction with Joomla extensions.