Toggle Bar

Złożenie uroczystego zobowiązania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez troje nowych członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Decyzjami Rady Unii Europejskiej, stanowiącej zgodnie z postanowieniami traktatów i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, z 9 października, 20 listopada i 19 grudnia 2023 r. członkami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zostali mianowani: Katarína Kaszasová, na okres od 16 października 2023 r. do 15 października 2029 r. oraz Alejandro Blanco Fernández i João Leão, na okres od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2030 r.

Dzisiaj tj 21 marca 2024, o godz. 12.00 odbyło się uroczyste posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na którym Katarína Kaszasová, Alejandro Blanco Fernández i João Leão złożyli uroczyste zobowiązanie zgodnie z postanowieniami traktatów.

Developed in conjunction with Joomla extensions.