Toggle Bar

Afera z dyplomami MBA z Collegium Humanum: dyplomy bez pozytywnej opinii Rady ds. spółek Skarbu Państwa

Dyplomy MBA z Collegium Humanum nie uzyskały pozytywnej opinii Rady ds. spółek Skarbu Państwa, co oznacza, że rada nie będzie uznawać tych dyplomów, w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych.

Rada jest niezależnym organem pomocniczym, który działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy wydawanie opinii na temat osób, które chcą zasiadać w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa. Członkowie rady oceniają przede wszystkim, czy kandydat posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.

Śląski wydział Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości z wydawaniem dyplomów przez tę uczelnię. Śledczy podejrzewają, że warszawska uczelnia handlowała dyplomami, które otwierały drogę do zasiadania w radach nadzorczych.

Developed in conjunction with Joomla extensions.