Toggle Bar

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Numer w wykazie prac - UC1, Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Data utworzenia: 12-01-2024, Działy: praca, Status projektu: otwarty, Wykaz prac legislacyjnych: Rady Ministrów, Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej:  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Rządowy proces legislacyjny

Developed in conjunction with Joomla extensions.