Toggle Bar

Kobiety w biznesie są coraz odważniejsze

Kobiety są coraz bardziej pewne siebie na rynku pracy, ale wciąż mierzą się z wieloma wyzwaniami, takimi jak nierówność płacy, rzadsze awanse, trudności w godzeniu sfery zawodowej z życiem prywatnym. Dziś to już jednak nie jest temat tabu, lecz pole do dyskusji i działań, które obalają krzywdzące stereotypy.


Biznes wciąż kojarzy się ze światem mężczyzn, co potwierdzają dane statystyczne – według danych z CEIDG na początku ubiegłego roku wśród zarejestrowanych prawie 2,8 mln jednoosobowych działalności gospodarczych, kobiety stanowiły jedynie około 1/3 (940 tys.), a mężczyźni 2/3 (1,8 mln) osób. W zarządach spółek handlowych, pań jest zaledwie1/4 (194 tys.) w porównaniu z 586 tys. armią mężczyzn zarządzających biznesem, a w spółkach akcyjnych udział kobiet w zarządach wynosi już tylko 16%

Na szczęście panie konsekwentnie dążą do poprawy tych statystyk – zauważa dr n. prawnych Małgorzata Rejmer z Kancelarii Finansowej LEX. Sprzyja temu atmosfera społeczna wokół dążenia do braku dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć, a także obowiązujące już od jakiegoś czasu europejskie przepisy dotyczące parytetów. Zdecydowana większość Polaków popiera ideę równouprawnienia w takich sferach życia, jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, zatrudnienie 

Jeśli chodzi o zatrudnienie, w Polsce kobiety stanowią blisko połowę osób aktywnie działających na rynku pracy, ale w top managemencie jest ich wciąż nieproporcjonalnie mniej niż na niższych szczeblach. W sektorze finansowym, w którym kobiety stanowią 60% ogółu zatrudnionych, w zarządach jest ich już tylko 13%. 

Tymczasem zarówno mężczyzn, jak i kobiety charakteryzuje podobny potencjał kierowniczy, choć oczywiście wiele badań wskazuje, że istnieją różnice w stylu zarządzania – mówi Małgorzata Rejmer. Tzw. „kobiecy styl zarządzania” często jest poddawany krytyce jako zbyt emocjonalny. Tymczasem zdaniem praktyków zarządzania, kobiety – prezeski są bardziej zdyscyplinowane biznesowo oraz bardziej skoncentrowane na celu. Według raportu McKinseya, w firmach zarządzanych przez co najmniej 3 kobiety, organizacje osiągały o 41% wyższą stopę zwrotu z kapitału oraz 56% wyższe wyniki operacyjne. 

Panie mają tendencję do zarządzania demokratycznego, cechuje je interaktywny styl kierowania, nastawione są na współpracę i komunikowanie z innymi. Znacznie częściej dostrzegają znaczenie emocji w budowaniu relacji biznesowych, wykazują też skłonność do myślenia kontekstowego i biorą pod uwagę więcej danych i informacji, w odróżnieniu od męskiego myślenia sekwencyjnego i liniowego. 

Niezależnie od istniejących różnic między stylami zarządzania, zdaniem większości badaczy, płeć nie wpływa to jednak na jakość pracy menedżerskiej. Od liderów oczekuje się bowiem jasnego wyznaczania celów oraz zdecydowanego działania – a to zależy od kompetencji i zaangażowania danej osoby oraz jej umiejętności interpersonalnych – podsumowuje ekspertka z Kancelarii LEX.

Współczesne kobiety, stając wobec konieczności wyboru między pracą zawodową a założeniem rodziny, dziś wybierają pracę, gdyż tzw. urlop macierzyński wciąż negatywnie wpływa na ich karierę i osiągnięcie finansowej niezależności. Na szczęście coraz więcej pracodawców docenia swoje pracownice i znajduje rozwiązania, które pomagają w pogodzeniu spraw zawodowych z rodzinnymi – mówi Małgorzata Rejmer. W naszej Kancelarii mamy idealnie wręcz zachowany parytet płci. Połowa kadry merytorycznej to kobiety. Większość z nich to także mamy, które, pracując u nas rodzą dwoje, troje dzieci i nadal są bardzo efektywnymi współpracownikami. Rozumiejąc, jak jest to ważne, dbamy m.in. o możliwość korzystania z elastycznej formy pracy, zarówno w zakresie czasu, jak i miejsca pracy. 

W prowadzeniu biznesu lub szerzej rozumianych interesów potrzebna jest różnorodność. Bardziej zróżnicowane grupy mają większy potencjał do znajdowania adekwatnych i korzystanych rozwiązań. Zróżnicowanie to wiąże się przede wszystkim z płcią. Zespoły, w skład których wchodzą kobiety, są bardziej skuteczne. Różnorodność sprzyja efektywności.

Developed in conjunction with Joomla extensions.