Toggle Bar

Postanowienie TSUE z 8 maja 2024 w sprawie kredytów we frankach 

Czy to definitywne rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości nurtujących polskich sędziów na korzyść Frankowiczów?
 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE w dniu 8 maja 2024 r. wydał postanowienie, które stanowi zwieńczenie długotrwałej batalii prawnej między kredytobiorcami a instytucjami bankowymi.
 
Trybunał orzekł, że przepisy Dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie stosowaniu prawa zatrzymania przez banki w sytuacji, gdy umowa była nieważna z powodu zawarcia nieuczciwych warunków. To oznacza, że konsument nie może być zmuszany do zwrotu całości pożyczonej kwoty zanim otrzyma zwrot środków nienależnie pobranych przez bank.
 
Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą w kontekście stwierdzenia nieważności zawartej przez instytucję bankową z konsumentem umowy kredytu hipotecznego z uwagi na nieuczciwy charakter niektórych warunków tej umowy powołanie się przez tę instytucję na prawo zatrzymania prowadzi do uzależnienia przysługującej konsumentowi możliwości uzyskania przez niego zapłaty kwot, które zasądzono od wspomnianej instytucji ze względu na skutki restytucyjne wynikające ze stwierdzenia nieuczciwego charakteru tych warunków, od równoczesnego zaofiarowania przez rzeczonego konsumenta zwrotu albo zabezpieczenia zwrotu całości świadczenia otrzymanego od tej samej instytucji przez konsumenta na podstawie wspomnianej umowy, niezależnie od spłat dokonanych już w wykonaniu tej umowy – Postanowienie TSUE z dnia 08.05.2024 r.


Co dokładnie oznacza postanowienie TSUE dla frankowiczów?
 
Znaczące ułatwienie w dochodzeniu swoich praw. Kredytobiorcy nie będą już musieli zabezpieczać zwrotu całego świadczenia otrzymanego od banku przed otrzymaniem zwrotu zasądzonych kwot Jest to ogromne zwycięstwo, które eliminuje dodatkowe obciążenie finansowe nałożone na konsumentów.
 
Co dokładnie oznacza postanowienie TSUE dla banków?
Banki stracą jeden z kluczowych instrumentów używanych w obronie przed roszczeniami kredytobiorców. Teraz muszą one znaleźć nowe, zgodne z prawem sposoby ochrony swoich interesów, co może wymusić zmiany w strategiach zarządzania ryzykiem.
 
 
W obliczu tej decyzji, zarówno kredytobiorcy, jak i banki powinni skonsultować się z radcami prawnymi, aby zrozumieć pełne implikacje orzeczenia dla swoich konkretnych przypadków i odpowiednio dostosować swoje strategie prawne i negocjacyjne.
 
 
TSUE, poprzez swoje postanowienie, wyraźnie pokazuje kierunek, w jakim zmierza prawo konsumenckie w Europie – ku większej ochronie konsumentów.

Developed in conjunction with Joomla extensions.