Rzecznik Praw Obywatelskich opublikowała swoje sprawozdanie roczne za 2023 r., w którym największy odsetek skarg (34 proc.) stanowią kwestie przejrzystości i rozliczalności.