Toggle Bar

Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym

Numer w wykazie prac - UD493, Wnioskodawca: Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Data utworzenia: 24-03-2023, Działy: rodzina, Status projektu: otwarty, Wykaz prac legislacyjnych: Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rządowy proces legislacyjny

Developed in conjunction with Joomla extensions.