Toggle Bar

Słownik

Ilość terminów: 5
Wyszukiwarka
legislacja

ustawodawstwo, forma stanowienia prawa, w którym organy państwowe i samorządowe tworzą akty prawne powszechnie obowiązujące na danym terenie. Legislacja utożsamiana jest z kompetencjami parlamentu związanymi z uchwalaniem ustaw.

lex patriae

dla osoby fizycznej w prawie prywatnym międzynarodowym to w zasadzie prawo państwa, którego jest ona obywatelem. Jeśli osoba nie ma obywatelstwa żadnego państwa, to prawem ojczystym jest prawo państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania.

lex rei sitae

kwestie dotyczące prawa rzeczowego reguluje prawo miejsca położenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej będącej przedmiotem tego prawa.

lex retro non agit Synonyms: prawo nie działa wstecz

zasada prawa i paremia prawnicza określająca zakaz retroaktywności prawa. Jest rozpowszechniona w Polsce jako pochodząca z prawa rzymskiego, określana również jako zasada nieretroaktywności prawa (retroactio – wsteczna moc obowiązywania aktu normatywnego). Prawnicy rzymscy stosowali zasadę nieretroaktywności, jednak nie ukuli jej jako paremii.

list intencyjny

forma pisemnej deklaracji lub oświadczenia, w której osoba wyraża swoje zamiary, plany, zainteresowanie współpracą lub podjęciem określonych działań wobec innej osoby lub instytucji.

Developed in conjunction with Joomla extensions.