More forecasts: Weather Warsaw 30 days
Toggle Bar

Wykreślenie firmy z rejestru VAT

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, musisz powiadomić urząd skarbowy o zakończeniu działalności. Masz na to 7 dni od dnia zakończenia działalności. Złóż do urzędu, który był właściwy na ostatni dzień prowadzenia przez ciebie działalności, formularz VAT-Z.

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Zgodnie z Kodeksem pracy ochrona przedemerytalna obejmuje osoby, którym brakuje maksymalnie 4 lata do osiągnięcia prawa do pobierania emerytury. 

Zwrot towaru w sklepie internetowym lub kupionego poza lokalem firmy

Jeśli towar został sprzedany poza lokalem przedsiębiorstwa, na przykład na pokazie, konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, a przedsiębiorca musi zwrócić koszty jego zakupu.

Wyrejestrowanie firmy z ZUS

Jeżeli złożysz do CEIDG wniosek o wyrejestrowanie firmy, ZUS automatycznie wyrejestruje cię jako płatnika składek – sporządzi za ciebie formularz ZUS ZWPA.

Ochrona pracownika w trakcie choroby

Zgodnie z przepisami nie możesz rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika w czasie, gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę ma charakter czasowy i obowiązuje do czasu, gdy jako pracodawca zyskujesz uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika).

Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru, jeżeli został zakupiony w sklepie stacjonarnym, tylko dlatego, że klient się rozmyślił. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają zwrot towaru w określonym terminie i pod określonymi warunkami – jednak wynika to z ich polityki sprzedaży, a nie z obowiązków prawnych.

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet (zdalnie, na odległość)

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Komu i jakie roszczenia przysługują, kiedy pracownik rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia

Jeśli przyczyną rozwiązania umowy przez pracownika było ciężkie naruszenie przez ciebie obowiązków, to będzie mu przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, który by go dotyczył.

Reklamacja towaru, gwarancja i zwroty – prawa konsumenta

Jeżeli zamierzasz sprzedawać towary lub świadczyć usługi, musisz przestrzegać praw konsumenta. Te prawa obejmują między innymi: gwarancję i rękojmię. Konsument ma prawo również do reklamacji, jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową.

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Developed in conjunction with Joomla extensions.


Developed in conjunction with Joomla extensions.


Developed in conjunction with Joomla extensions.


Developed in conjunction with Joomla extensions.

Developed in conjunction with Joomla extensions.